top of page
IMG_0498_edited.jpg

Sjælsaura

Sjælen er ikke en udefinerbar størrelse, det er kernen i dig. Det er livets nerve i hele din eksistens. Sjælen er din røde tråd i alt hvad du er, og i hele din eksistens. Alt hvad du oplever, er formet fra den og alt hvad der gør din vej i livet, udspringer af den. Vi er alle et unikt selv i den store enhed, et glimt af alt hvad der eksisterer i alle mennesker og i det store sammenhæng. Alt i verden består af energi i forskellige kombinationer, som tilsammen udgør et unikt hele for hver sin specifikke art. Der er uendelige mange muligheder og alle har sit unikke centrum, nemlig en sjæl.
At lære sin sjæl at kende, er som at se sin egen dybde og forstå hvad der gør dig til dig. Fysisk er du genetisk sammensat af energier som danner et helt specifikt mønster, som kun du har – dit DNA. Den skaber dit fysiske udtryk. Sjælen er din personligheds DNA – som indeholder essensen af hvem du er og har været, i alle dine liv.
Vi kender måske alle til begrebet en ”aura” – som oftest er en tolkning af et hér og nu billede, af dele af din energi. Sjælsauraen er ikke et hér og nu billede, men et klart billede, af din evighed. Af de dybeste byggeklodser du har.
De egenskaber du har som gør dig til dig. Vi har alle en familie, et ophav, en del af verden som er vores, men vi oplever den alle forskelligt og håndterer den forskelligt. Det er sjælens sammensætning der former det vi ser og oplever.
Sjælsauraen er et unikt redskab til den største selvindsigt der findes. Det er byggeklodserne til din oprindelse og til at se hvorfor du går lige præcis din vej, og hvad der ligger af muligheder i dit liv.
Hvad der gør dig til dig – det er hvem du er og ikke hvad du er.
Hvordan forgår en  Sjælsaura tolkning:
Når jeg tolker din sjælsaura, tolker jeg den energi som din sjæl består af. Hver enkelt energi i din sjæl er med til at forme din måde at se verden på.  Redskabet er en tegning, som er fyldt af farver og tekst. Den vil være den samme, uanset om jeg tegnede den i dag eller om mange år, fordi den ikke forandrer sig som resten af vores aura, der er i konstant bevægelse, den er uforanderlige. Tolkningen viser de energier din sjæl indeholder – i tolkningen af din sjæl, er det mødet mellem din energi og min tolkning, der gør arbejdet. I den vil genkendelsen af din sjæl stå tydeligt frem og i bevidstheden om hvem du er, vil der tegne sig et billede af dig som du ikke finder noget andet sted. Selve processen består af en billedlig fortolkning af dine energier, en mundtlig fortolkning af dem og en overordnet samling af hvem du er i det store hele. Din sjæl er evig og derfor vil alle dine liv indeholde sammenlignelige punkter mellem ”dig nu” og ”dig før”. I tolkningen vil der også kort kunne blive trukket linjer til liv.
En tegning af din sjælsaura er også mødet med dine helt specielle evner og opgaver. Der hvor du har dine dybeste potentialer, og hvor du føler dig allermest hjemme.
Jeg ser på dig som en helhed og i det helt store perspektiv og skaber sammenhæng mellem dit nuværende liv og dine tidligere liv.
Uanset om man tror på "skæbnen", på tidligere liv eller noget andet, så kan processen gennem et sjælsaura-forløb give et stort skub til at forstå, hvor og hvordan man bruger sit liv bedst og finder ro. Det er i processen mellem min tolkning og dig som lytter, at arbejdet med dig selv foregår. Det er ligesom at være på en rejse, hvor der er nye opdagelser hele tiden. Det er ordene og genkendelsen, der gør arbejdet. ”Ordet på bordet” - at blive bevidst. Det giver et stort selvværd og tillid til, at du som menneske er unik og samtidig forbundet med alt, og at du er helt igennem rigtig. Det er begyndelsen på en rejse, som vil vare ved resten af livet.

Sjælsaura: Services

Hvordan

IMG_2103 (2)_edited_edited.jpg

Arbejdet med Sjæslauraen

Arbejdet med sjælsauraen er et meget individuelt forløb. Men ens for alle er, at vi starter med at se på dig i det helt store perspektiv. Hvem er du, og hvad er du. Så kommer selve tegningen og tolkningen, og til sidst en sammenfatning. Alle forløb er bestemt af, hvad dine spørgsmål er, og hvor dybt vi kommer til at arbejde.

Der er 4 mulige forløb, som alle kan kombineres. Det op til dig, hvor dybt du vil gå

soul.jpg

Et glimt af din sjæl.

Et glimt af sjælen er et nyt tilbud, som kommer til at erstatte sjælen kort og sjælen light.
Det er en kort gennemgang af din sjæls sammenhæng og hvad det store perspektiv for din sjæl er.
Det er et billede af din sjæls aura og på ingen måder en dyb gennemgang, men det sætter dig i perspektiv til, hovedtrækkene i dit liv og det du har at arbejde med.
Det tager 3 timer og kan både foregå fysisk men også på nettet, eller som en samtale på mobilen.
Og, det kan deles over i to gange 1,5 time.

IMG_1116_edited.jpg

Sjælens Energier

Sjælen i energier: Det er det forløb du skal tage hvis du er, på vej et andet sted hen, eller vil lave dit liv om og ikke kun ved at få et nyt job eller hjem. Men vil opleve livet anderledes.
Sjælen i energier: Her tegner jeg din fulde sjæls aura og gennemrå dine sjælsenergier. Og en kort tolkning af hvordan, du som menneske er skabt i verden. Hvorfor du agerer som du gør, og hvad du som menneske, har med dig.
Det er et fantastisk redskab, hvis du vil gøre noget anderledes i dit liv, eller hvis du vil kende dig selv på et dybere plan. Det er en kæmpe Aha oplevelse og den meste fundamentale måde at se dig selv på. Det giver dig et billede af hvorfor livet er som det er og hvem du er. Og, som i alt andet sjæls aura arbejde, vil det handle om genkendelse, og derfor er der intet du ikke kan lide eller tåle at hører.
Det er et forløb på 5 gange.

NXZQ9292 - Kopi.JPG

" Den Røde Tråd"

Den røde tråd.
Det er det forløb du skal tage, hvis du vil kende ikke bare dig – men også dit liv.
I den røde tråd, tager vi fat i en endnu dybere og mere perspektiverende kendskab til dig.
Her gennemgår og tegner jeg din sjælaura, og vi ser på hvad din essens i verden er. Men vi tager også fat i hvad du er præget af, både i det her liv men også i tidligere liv. Hvordan du håndterer forskellige historier i dit liv og hvad du er præget mest af. Det skal ses som et redskab og en forløsning af din historie. Det er at komme helt derind, hvor du kan mærke det du er og ikke det du er blevet fortalt eller tro du er. Det giver dimensioner af ny viden, men mest af alt giver det genklang.
Det er et forløb på 7 gange.

Billede af Suzanne D. Williams

Den fulde historie

Den fulde historie.
Det er det forløb du skal tage hvis du vil rykke dig selv, helt og fuldstændigt.
I den fulde historie, tager vi sammen på en rejse, som vil fører dig til et dybere og mere åndeligt sted end noget andet vil gøre. Det er en kærligheds rejse, nemlig rejsen til at elske dig selv. Vi starter, med at tegne og tolke din Sjælsaura. Det bliver en dybere tolkning end i de andre forløb, da vi gå ind i hvordan du som sjæl er sammensat lige fra begyndelsen. Vi ser på en hel del af dine tidligere liv. Ba.l dit allerførste, som er utrolig vigtig for hvordan alle dine liv har formet sig, i et bredt perspektiv. Vi ser også på hvordan du er som kærligheds person, som forældre, som ven og hvordan du bedst kan finde en plads i dine relationer.
Men også på hvilke problemstillinger der er, og hvilke muligheder der er.
Det er et selv udviklings redskab der handler om at finde ud af hvem du er, ikke hvad du er. Det er ikke dit selv billede det handler om, men dig. Det er at lære at se verden indefra og ud, og ikke udefra og ind. Det giver dig ikke et billede af din kamp eller lidelse, men af hvordan du fungerer. Det er helt uden ego, og identiteter, uden generationer og hvad du har at byde på. Det er en rejse, hvor du finder dig. Hvor du vender verden på hovedet og ser dig, som du er i verden. Det er aldrig vigtigt at blive værdsat for, det billede som verden vil se som dig. Det er vigtigt bare at være dig.
Det er et forløb på minimum 10 gange – men det kan tage længere.

Sjælsaura: Portfolio
bottom of page