top of page
Refleksion af munke Kryds en træbro

Intuitiv Mentoring

Tillid, tro, muligheder og en ny verden.

Står du et sted i dit liv, hvor du søger mening og forståelse og gerne vil leve enkelt i nærvær og blive glad for den du er, og det du lever? Er du nysgerrig på livet, søgende og ønsker forandring? Har du et liv der ikke hænger sammen? Er du gået galt flere gange, eller er de gået i stå? Står du ved en skillevej, eller er du kørt sur i det som dit liv indeholder? Ønsker du bare noget andet eller at kunne forstå dig selv bedre? Så kan Intuitiv Mentoring give dig klarhed, forståelse og livsredskaber.
Intuitiv Mentoring er et forløb, hvor du er i centrum. Det er et spirituelt redskab til at give dig mulighed for at skabe et liv som er nærværende, balanceret og fuldt af muligheder. Det er ikke et redskab til at give dig rigdom eller succes på alle områder eller til at skabe din egen vej, men det er et redskab til at give dig det liv som er dit, at se din vej og få balance med dét, som er dine muligheder og skabe vækst i din inderste kerne. 
Vi har alle en vej, som er vores sjæls vej, og vores helt egen specifikke sammensætning. Det er vores inderste kerne. Og hvis vi gerne vil være lykkelige og leve i harmoni, handler det om at finde denne kerne og se livet ud fra denne. Det giver ro. Kampen for anerkendelse og manglende tro på os selv vil med tiden forsvinde. Du vil opleve, at din egen anerkendelse af dig selv og troen på, at du er god nok, vil blive en naturlig del af livet.
At få et nemt liv er ikke et liv uden problemer, uden sygdom og uden vanskeligheder. Det er ikke at få alt hvad vi ønsker os, eller det vi tror vi ønsker os, men det er at føle sig hjemme i det liv vi har, og føle sig set og elsket, som den man er. At finde ro med livet og være til stede i det som er, og ikke i det, som man forventer det skal være. Når vi opdager, at vi kan føle os helbredt uden at være raske, og leve på trods af problemer eller vanskeligheder, men samtidig være lykkelige og hele, og nyde hvert sekund af vores liv, så kan vi skabe alt, hvad vi håber på. 
Det vil sikkert være noget helt andet end det vi troede vi ønskede os, men det vil give os et godt liv. 
Hver enkelt forløb er individuelt, og jeg tager udgangspunkt i dig og din helhed, dit liv her og nu, din fortid og din fremtid. Vi kan tale tidligere liv og spirituelle evner, eller åndelig opvågnen, hvis det er det der ligger på din vej. Men det er ikke udgangspunktet. Udgangspunktet er en dyb samtale og mentoring af dit liv, hvor alt bliver løftet og forandret. Hvor formålet er at give dig redskaber og mod på at tage hele dig med ind i dit liv.
Vi lever i vores tanker og tror vi kan skabe eller forstå alt via vores intellekt, men den spirituelle vej er alt andet end intellekt og tanker. Det er en dyb intuitiv samhørighedsfølelse med alt som eksisterer, og netop denne samhørighed og forståelse af din plads i denne sammenhæng, er hvad Intuitiv Mentoring kan give dig. Du behøver ikke være ”troende” i hverken den ene eller anden retning. Du behøver heller ikke at have en holdning til tidligere liv eller det guddommelige for at følge dette forløb.
Det er ikke selvudvikling, men selvforståelse. Det er ikke terapi, men en altomfattende omfavnelse af dig og din helhed.

Intuitiv Mentoring: Services

Hvordan

"Med dig som centrum"

mand_mod_træ.JPG

Her tager vi udgangspunkt i dig, enten via en konkret problemstilling, eller via sjælsaura tolkningen. Det kan være alt som rører sig i dit liv her og nu. Men også gamle ”sår” og mønsterbrydninger.
Forløbet er helt individuelt, og det kan vare alt fra en gang til mange gange.
Der findes klippekort, som giver rabat, hvis der er tale om længere forløb.

"Med livet som centrum"

IMG_0828_edited.jpg

Her tager vi udgangspunkt i livet omkring dig. Det kan være alt fra job, parforhold, familieforhold.
Det kan være en sparring i forhold til din egen virksomhed, eller til en kunstnerisk proces.
Alle forhold som ligger dig på sinde.
Der findes klippekort, som giver rabat, hvis der er tale om længere forløb.

Intuitiv Mentoring: Portfolio
bottom of page