Healing

Energi-medicin I praksis: helhed, flow og styrke.

Hvad er healing?

Healing er en urgammel behandling, som har mange udtryksformer og teorier - men med ét fælles formål: at skabe helhed og afbalancering i energierne.

Healing er en grundliggende behandlingsform, som ændrer energien i kroppen, så den flyder nemmere, anderledes, mere konkret, tydeligere og mere kraftfuldt. Det er ikke så mystisk. Det er ikke meget anderledes end mange andre former for behandling. Specielt ikke hvis healingen er målrettet og systematisk. At optimere energi er healingens egentlige formål, og healing kan modsat mange andre behandlingsformer arbejde på mange niveauer. Da alt hænger sammen, kan man via healingen komme langt dybere, eftersom der arbejdes på alle niveauer på en gang.

Alto Mayo-healingen tager udgangspunkt i helhed og arbejder på 5 niveauer, som er:

  • Fysisk,

  • Følelsesmæssigt,

  • Mentalt,

  • Erindringsmæssigt 

  • Sjæleligt


Ideen!

Ideen bag Alto Mayo opstod, da jeg manglede et basalt værktøj til at nå dybt og være grundig nok til at kunne gøre en væsentlig ændring med en behandling. Derfor startede jeg med at udvikle mit eget system, hvor målrettethed, systematik og sammenhæng er de vigtigste begreber. Afsættet for min måde at arbejde med healing på er en solid viden om de gamle teorier om energiarbejde og energiopfattelser, især det kinesiske I Chi-system og det indiske Prana-system. Samt mange naturfolks systemer og de gamle europæiske systemer, bedst kendt fra bl.a. de keltiske områder. Samt en grundig uddannelse inden for flere healingsystemer. 

Jeg bruger både mine øjne, mine hænder og min egen krop til at registrere, hvordan energien arbejder i den enkelte. At være totalt til stede ved briksen er det vigtigste redskab - at føle energien, at være dybdegående i balanceringen af energierne. Men også at blive guidet af energierne og forbinde dig med alt er redskabet, som den universelle kærlighed giver, og som er Altet. 


Alt er energi!

Alt, hvad der har en form, har en energi, og al energi er forbundet i systemer og mønstre. Ved at gå ind og arbejde med disse systemer og mønstre skaber man den ultimative balance i den fysiske, psykiske og sjælelige væren.

Alto Mayo-healingen kan bruges i mange sammenhænge og afhjælpe rigtig mange symptomer - fysiske som psykiske - og give et større velvære og bedre livskvalitet for den enkelte. Den kan ikke kun bruges, hvis der er et fysisk eller mentalt problem, men også som et godt redskab til en generel optimering af ens energier.

Alto Mayo-healingsystemet blev skabt som en Masterdiploma opgave, ved The College of Healing i England. Den blev færdig i 1996 og har været et vigtigt redskab for mig siden. Jeg har haft over 2.000 klienter og undervist i systemet siden 1997. 

 

Hvordan

Åbne Hands
Flower i hånd

Traditionel

Arbejdet ved briksen” - det er en klassisk behandling, hvor du kommer til mig, og vi gennemgår dine energier, og jeg arbejder ved briksen med at balancere og forløse dine energier. Det virker især godt ved mange fysiske symptomer, hvor der skal arbejdes med selve kroppens energipunkter - f.eks  tryk og rotation.

Helhed

 ”Den healende samtale" -  foregår ved, at du ringer til mig og jeg gennemgår din krop for derefter at give en fuldstændig afbalancering af dine energier. Behandlingen forsætter i flere dage og uger efter vores aftale og følges op af en samtale og en finjustering ca. en måned efter vores første samtale. Denne behandling er fantastisk, hvis det er en helheds justering af dine energier. og ikke en direkte intensiverer behandling af et specifikt problemer.

bobler

" Den der altid er tilstede"

”Boblerne” - som jeg kalder det, er fjernhealing, som giver et healende fokus i en specifik situation. De kan bruges på alt - både fysisk, psykisk og mentalt- men også på situationer i dit liv, f.eks. eksamen, store opgaver, ”at få tingene til at lykkes” - alt hvad der kræver et fokus eller et ”skub”. ”Boblerne” gives ved, at vi enten kan aftale, at jeg fokuserer på et bestemt tidspunkt, eller ved at du sender en SMS.

 

©2018 by Kirsten Brun & Den røde tråd.