top of page
IMG_0296.jpg

Dit Liv og Dine Liv

At kende sig selv på en ny måde og forstå, at sammenhængen er større, end vi aner.

At kende sig selv på en ny måde og forstå, at sammenhængen er større, end vi aner.
For mig er tidligere liv en realitet. Jeg ser dem og oplever dem i ethvert menneske. Og alle liv har en mening for ens væren eller bevidstheds vej. Vi er alle unikke, men også en del af helheden. Og vores samhørighed med alting gør det muligt at tolke hvor, hvem og hvad ens tidligere liv har bestået af.
Vi har alle i glimt erindringer af vores tidligere liv, og vores kundskaber fra disse er basen for vores nuværende liv. Ofte skyder vi disse erindringer bort eller bortforklarer dem. 
Men den eneste der kan vide, om det du oplever er rigtigt, er jo dig selv. Og der er ingen, der kan sige dig, om dine følelser eller intuitive opfattelser af et sted, en person, eller måske bare et navn er rigtige.
Hvad kan man bruge forståelsen af tidligere liv til? 
For mig er det ikke vigtigt at vide, hvem man har været, men hvad! Det betyder, hvad var ens væren i det pågældende liv, og hvordan hænger det sammen med forståelsen af ens egen helhed. 
Forståelse af tidligere liv kan også bruges til at forstå meget specifikke situationer eller spørgsmål, som kan relatere sig til følelser, mennesker eller give en forklaring på, hvorfor man bestrider en bestemt evne.
Forståelse af tidligere liv kan alene eller sammen med Sjælauraen bruges til at tyde netop din helhed og være et unikt redskab i din bevidstheds udvikling.

Når jeg arbejder med tidligere liv, er det ikke som en regressionsrejse, hvor du bliver talt ned i et tidligere liv. 
Jeg bevæger mig ind i din erindring og genfinder dine liv og fortæller det, jeg oplever. Jeg kommer som regel meget dybt både i følelser, begivenheder, og i personer der omgiver dig. I langt de fleste tilfælde er der meget konkrete steds- og navngivnings beskrivelser samt fødsels- og dødsdato.
De fleste oplever en fysisk reaktion, men alle oplever en form for genkendelse

The wealth within you, your essence, is your kingdom. Rumi
Dit Liv & Dine Liv: Service

Hvordan

Et enkelt liv

fodspor.jpg

Her gennemgår vi et enkelt liv. Det kan være i forbindelse med en oplevelse du har haft. Eller det kan være, fordi du gerne vil havde et tema uddybet.

Eller du gerne vil vide mere og er nysgerrig på, hvem eller hvad du har været.

"Dig før dig"

hands rock.jpg

Et længere forløb, hvor vi over 4 sessioner gennemgår mange af dine liv og ser på deres indflydelse på dit nuværende liv, og hvilken betydning din "røde tråd" har i et større perspektiv.
Her kommer vi virkelig omkring, og du vil forstå dit liv på en helt anden måde.

Dit Liv & Dine Liv: Portfolio
bottom of page